Lenka synečková

Jsem profesionální kouč, mentor a lektor s mezinárodní i tuzemskou certifikací a především bohatou praxí v oboru vzdělávání dospělých. Vytvářím vzdělávací kurzy na míru od kariérního poradenství po management coaching, time management, osobní rozvoj a assessment centrum.


Služby

Při své práci vycházím z poznatků o fungování lidského mozku tak, abych pomáhala klientům plně využívat jejich potenciál pro dosažení žádoucích změn. Následující služby připravuji klientům na míru.

Koučing

Koučink

Koučink je cesta ke změně. Kouč je průvodcem klienta na této cestě. Pomáhá mu pomocí strukturovaných otázek objevit vlastní potenciál a svá vlastní řešení. Koučink je pro každého, kdo chce na sobě pracovat.Koučink je cesta za změnou, ke které vás provede osobní kouč. Klientům pomáhám pomocí strukturovaných otázek objevit vlastní a originální řešení. Koučink je pro každého, kdo se nebojí pro svůj osobní rozvoj náročných otázek, které pokládá mentální kouč.

Více
Poradenství

Poradenství

Mé poradenské služby využívají společnosti pro analýzu vzdělávacích potřeb týmů a následné nastavení strategie, jako jsou vzdělávací kurzy, školení zaměstnanců atd. Připravuji komplexní návrhy programů rozdělených dle organizační struktury dané firmy.

Více
Trénink

Trénink a školení

Ať už se jedná o trénink na prezentační dovednosti, workshop na time management, kurzy osobního rozvoje nebo jiné typy školení, vše připravuji klientům na míru. Je pro mě důležité reagovat na konkrétní situace a vzdělávací požadavky. Jako lektor se nejčastěji zaměřuji na manažerské, komunikační i prodejní dovednosti tak, aby zvyšovaly efektivitu a výkonnost.

Více
Assesment Centra

Assesment centrum a Development centrum

Assessment a development centra (AC/DC) jsou zpravidla celodenní hodnotící programy, které zahrnují testy, skupinové i individuální aktivity, modelové situace, pracovní pohovor a vyhodnocení, zpětná vazba. AC/DC připravuji na základě konkrétních požadavků firmy. Je důležité, zda klient požaduje výběr, nebo rozvoj svých zaměstnanců.

Více o AC Více o DC

Bc. Lenka Synečková ACC, RCC

 • Odkoučováno 930 hodin s více než 70 klienty
 • Získaná kvalifikace ACC (ICF), RCC (Neuroleadership)
 • Executive / Management Coaching
 • Profesní koučink a kariérní poradenství
 • Diagnostika a hodnocení (assessment centrum/development centrum)
 • Trénování koučovacího stylu vedení lidí - koučink v praxi
 • Školení na leadership, manažerskou komunikaci, Time management, OKR
 • Školení pro personalisty, telefonní operátory
 • Vzdělávací kurzy obchodních dovedností
 • Workshop prezentační dovednosti, zpětná vazba
 • Kurzy online
930

Hodin odkoučováno

70

Spokojených klientů

7

Certifikátů

Vzdělání a kvalifikace

 • Univerzita Jana Amose Komenského (studijní obor – Andragogika)
 • Pokročilý koučink – výkonové koučování (Koučink centrum)
 • Tréninkový Program pro interní kouče (Growthpoint)
 • Intuitivní koučink, Exekutivní koučink, Týmový koučink (Neuroleadership)
 • BOOST! Brain-based Leadership – program pro vyšší management (Neuroleadership)
 • BBCC – Brain-based Coach Certificate (Neuroleadership)

Praxe

 • Billa (HR – specialista vzdělávání)
 • Broker consuting (specialista vzdělávání)
 • Neuroleadership Goup (kouč, trenér, mentor)
 • Komerční banka – (Specialista manažerských dovedností - interní kouč)
 • Cofidis - (Supevisor Active Claine Care)
 • Česká spořitelna, a.s. (interní kouč, trenér)
 • Česká spořitelna,a.s. (manažer, privátní poradce )
 • Formica – externí call-centrum (specialista rozvoje)

Zkušenosti z projektů

 • Zavádění koučovacího stylu vedení v nadnárodních korporacích
 • Zavádění interního koučinku
 • Vytváření vzdělávacích programů, workshopů na míru konkrétním klientům a jejich týmům
 • Analýza a nastavení vzdělávacích potřeb společnosti
 • Organizace assessment a development center

Cerifikáty

Reference

Koučink

Potřebujete vyřešit životní nebo pracovní situaci?Toužíte po změně, ale máte obavy? Točíte se v kruhu a stále se Vám opakují stejné situace? Nebo chcete některou svou oblast zefektivnit? Být výkonnější a někam se posunout?

Cílem koučinku je posílit klientovo sebevědomí, osobní rozvoj a podpořit ho v hledání vlastního řešení. Koučink je vhodný pro každého, kdo na sobě chce pracovat, kdo se chce posouvat a měnit svůj život.

Při koučování pomáhám klientům ať už jako životní kouč, nebo profesní, nejenom najít vlastní řešení konkrétních situací, ale především dosáhnout trvalé změny myšlení.

Image Description

Jak probíhá koučink v praxi?

První informační schůzka

 • Na této schůzce se především seznámíme, a to jak vzájemně, tak se samotným koučinkem. Ověřuji, zda je pro nového klienta koučink vhodný, a zda spolu můžeme a především chceme spolupracovat. Důvěra mezi koučem a klientem je pro mne zásadní.
 • V úvodu proběhne určení témat a cílů klienta včetně ochutnávky koučinku.
 • Pokud se dohodneme na další spolupráci, rozpracujeme si individuální plán koučinku.

Transakční koučink

 • Určen pro jednorázové řešení konkrétní situace
 • Délka sezení cca 60 minut
 • Forma osobní, telefonická, skype (koučink online)

Transformační koučink

 • Určen pro získání trvalých změn a návyků
 • Zabývá se dlouhodobými cíli a sny klienta
 • 10-12 sezení v průběhu 4-8 měsíců
 • Délka sezení cca 90 minut
 • Forma ideálně osobní, možno zařadit skype

Máte zájem o koučování?

Kontaktujte mě

Trénink, workshop, školení

Veškeré tréninky, workshopy i školení vedu interaktivní formou s maximálním zapojením účastníků. Zaměřuji se na propojení témat s konkrétní praxí účastníků.

Na svých trénincích využívám hlavně -

Manažerské dovednosti

 • Vedení porad
 • Vedení individuálních rozhovorů
 • Time management pro managery
 • Management coaching

Prodejní dovednosti

 • Prodejní dovednosti – prodej face to face
 • Telefonování - call centrum
 • Vzdělávací kurzy - prodej po telefonu
 • Trénink a nácviky modelových situací

Osobní rozvoj

 • Komunikační dovednosti
 • Prezentační dovednosti, umění sebevědomé prezentace
 • Sebevědomá asertivita - kurzy osobního rozvoje
 • Zpětná vazba

Máte zájem o trénink nebo workshop?

Kontaktujte mě

Poradenství

Mé poradenské služby využívají společnosti pro analýzu vzdělávacích potřeb týmů a následné nastavení vzdělávacích programů. Připravuji komplexní vzdělávací programy rozdělené dle organizační struktury dané společnosti. Jsou to kombinace individuálních i skupinových koučinků, plán osobního rozvoje, školení zaměstnanců a následné stínování aktivit v praxi. Závěrem poskytuji zpětné vazby a vyhodnocení vzdělávacího programu.

Některé společnosti využijí pro větší přesnost

analýzy i formu development centra

Ukázka definovaných potřeb

 • Koučink vedení společnosti
 • Efektivní komunikace mezi týmy
 • Nastavování pravidel v týmu i napříč týmy
 • Efektivní vedení porad
 • Delegace odpovědnosti
 • Zpětná vazba

Máte zájem o poradenství?

Kontaktujte mě

Assessment centrum (AC)

AC je objektivní způsob vyhodnocení výběrových řízení. Jedná se o komplexní posouzení osobnostních předpokladů a kompetencí uchazečů. Vyhodnocení probíhá na základě individuálních i skupinových aktivit s propojením výsledků psychodiagnostiky.

Při organizaci AC pracuji v týmu s dalšími profesionálními konzultanty. AC vždy vytváříme na míru klientům. Připravujeme aktivity zaměřené na předem zadané kompetence ideálních kandidátů a požadavky pro výběrové řízení.

Kdy využít assessment centrum?

 • Potřebujete spolehlivě vybrat nejvhodnější kandidáty na danou pozici
 • Chcete odhalit skutečný potenciál všech uchazečů
 • Potřebujete posoudit především osobnostní předpoklady účastníků
 • Posuzujete kvalitu kandidátů z různých hledisek

Proces assessment centra

 • 01. Příprava

  Příprava AC, výběr kompetencí, návrh designu

 • 02. Zadání

  Zadání domácí přípravy, diagnostika

 • 03. Realizace

  Realizace AC

 • 04. Vyhodnocení

  Individuální, skupinové zprávy, zpětná vazba

Přemýšlíte o realizaci assessment centra?

Na základě osobní schůzky Vám připravíme a zrealizujeme assessment centrum odpovídající Vašim specifickým požadavkům.

Kontaktujte mě

Development centrum (DC)

Je osvědčený nástroj k analýze potenciálu a osobního rozvoje Vašich zaměstnanců.

Při organizaci DC pracuji v týmu s dalšími profesionálními konzultanty. DC vždy vytváříme na míru konkrétním klientům. Připravujeme aktivity zaměřené na požadované kompetence pro konkrétní pozice.

Následně posoudíme úroveň klíčových kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí konkrétní pozice a navrhneme individuální rozvojový plán.

Objektivitu výsledné zprávy zajišťujeme propojením výsledků diagnostiky, posouzením minimálně dvou hodnotitelů, sebehodnocením účastníka, a to u minimálně dvou různých aktivit.

Kdy využít Development centrum?

 • Chcete poznat silné a slabé stránky u jedinců i týmů
 • Zajímá vás skutečný potenciál zaměstnanců
 • Potřebujete nastavit efektivní rozvojový program na míru potřebám zaměstnanců
 • Plánujete efektivně rozvíjet jednotlivce i týmy

Proces development centra

 • 01. Příprava

  Příprava DC, výběr kompetencí, návrh designu

 • 02. Zadání

  Zadání domácí přípravy, diagnostika

 • 03. Realizace

  Realizace DC

 • 04. Vyhodnocení

  Individuální, skupinové zprávy, zpětné vazby

 • 05. Rozvoj

  Příprava individuálního i skupinového plánu rozvoje

Přemýšlíte o realizaci development centra?

Na základě osobní schůzky Vám připravíme a zrealizujeme development centrum odpovídající Vašim specifickým požadavkům.

Kontaktujte mě

Telefon

+420 603 188 065

Email

lenkasyneckova@seznam.cz

Kontaktujte mě

Logo

Profesionální kouč, lektor s mezinárodní i tuzemskou certifikací a bohatou praxí v oboru vzdělávání dospělých.